Artă și meșteșug: cojoacele de iarnă ale sașilor

„Haina îl face pe om” spune o vorbă din bătrâni. Un principiu respectat de comunitatea tradițională săsească, care are reguli și rânduieli vechi, bine stabilite în ce privește portul popular, Tracht-ul. Zona etnografică, ritmurile naturii, sărbătorile și evenimentele de peste an, vârsta purtătorului dictează cine și ce fel de veșminte se cuvine să poarte. Costumul tradițional…